Skip to main content

Napo - Varnost z nasmehom

Uporabite filme o Napu za spodbujanje varnosti in zdravja pri delu

Napo je junak serije animiranih filmov, ki jih je posnela majhna skupina evropskih organizacij, da bi na privlačen in zabaven način predstavila ključne teme s področja varnosti in zdravja pri delu. Prisrčen lik, po imenu Napo, simbolizira delavca iz katere koli gospodarske dejavnosti.

Učenje z Napom

Organizacije lahko s pomočjo teh virov Napove filme uporabljajo za ozaveščanje uslužbencev in subjektov v dobavnih verigah o…
Icon Napo for teachers
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je v sodelovanju s konzorcijem Napo za učitelje pripravila serijo…

Napo je izvirna zamisel, ki jo je zasnovala majhna skupina strokovnjakov za komunikacije na področju varnosti in zdravja pri delu kot odziv na potrebo po visokokakovostnih informacijskih proizvodih, ki bi porušili nacionalne meje ter obravnavali različne kulturne,