You are here

Učiteljevi nasveti

Portrait of Napo

Nikoli ni prezgodaj, da se učencem predstavijo osnovni pojmi, ki jih odrasli poznajo na področju varnosti in zdravja pri delu.

Napo zlahka osvoji srca gledalcev in bo učence spodbudil k razmišljanju o vprašanjih varnosti, lažjemu razumevanju te problematike, pa tudi k ukrepanju. Za več informacij kliknite: Napo in prijatelji. Izbirate lahko med velikim naborom Napovih filmov. Oglejte si jih in jih uporabite pri pouku.

Nekateri osnovni pojmi s področja varnosti, obravnavani v teh učnih enotah, se navezujejo na šolski učni načrt, ki ga že izvajate. Študijsko gradivo za učitelje vsebuje veliko odličnih zamisli, ki vam bodo v pomoč pri vključevanju pojmov s področja varnosti v učne enote. Uporabite ga lahko za eno učno enoto ali pa ga vključite v obsežnejši projekt. Čeprav je povezano z drugimi projekti, je njegov glavni cilj uporaba zabavnih Napovih filmov za izobraževanje učencev, kako skrbeti zase in drug za drugega ter kako prepoznati nevarnosti.

Za vsako učno enoto je zagotovljen pregled učnih ciljev s podrobnim opisom možnih dejavnosti in potrebnih virov. S temi učnimi enotami bodo učenci odkrivali, kako prepoznati različne nevarnosti, ki lahko ogrožajo njih in njihove prijatelje, ter razvijali veščine skupinskega dela, ko bodo nekaj tega, kar so se naučili, uporabili tudi v praksi.

Za več informacij o osnovnih temah s področja varnosti in zdravja glej pomožne liste v knjižnici gradiva.

Guidance file: