Preverite svojo držo

Pri tej vaji si udeleženci ogledajo prizor iz Napovega filma, ki prikazuje, kako se zaradi slabe drže sčasoma razvijejo z delom povezana kostno-mišična obolenja in kako je mogoče s preprostimi ukrepi to težavo pravočasno omiliti. Nato razpravljajo o tem.

Smernice za povezovalce
Ali potrebujete pomoč pri organizaciji učne dejavnosti na vašem delovnem mestu?

Activity

Učni cilji

Udeleženci se seznanijo z naslednjim:

 • vplivom prisilne drže pri delu (d);
 • da se lahko akutne in kronične bolečine v hrbtenici, vratu in zapestjih razvijejo kot posledica prisilne drže (d, v, n);
 • da lahko manjše spremembe delovnega okolja zmanjšajo pogostost kostno-mišičnih obolenj (d, v, n);
 • kako opozoriti na problematične vidike v zvezi s kostno-mišičnimi obolenji na njihovem delovnem mestu (d);
 • kako obravnavati problematične vidike v zvezi s kostno-mišičnimi obolenji, na katere opozorijo delavci (v, n);
 • razmerjem med stroški in koristmi uvedbe ukrepov v zvezi s kostno-mišičnimi obolenji (v).

vodje (v), nadzorniki (n) in delavci (d)

Dejavnosti

Koordinator naj predstavi Napa in udeležence spodbudi k prepoznavanju možnosti za razvoj kostno-mišičnih obolenj (bolečine v hrbtenici, vratu in zapestjih). Koordinator naj s priporočenimi vprašanji s spodnjega seznama udeležence spodbudi k izmenjavi izkušenj:

 • Katera vprašanja s področja varnosti in zdravja so izpostavljena v filmu? Ali lahko predlagate kakšno rešitev? (d, v, n)
 • Kako bi bilo mogoče spremeniti vaše delovno okolje, da bi se zmanjšalo tveganje za razvoj kostno-mišičnih obolenj? (d)
 • Kako bi v odločanje vključili delavce? (v, n)
 • Kako bi v primeru, če bi med delom občutili nelagodje zaradi slabe drže, o tem seznanili svojega neposrednega vodjo/nadzornika? (d)
 • Kako skrbite, da med vami in vašimi skupinami ves čas poteka odprta komunikacija o vprašanjih s področja varnosti in zdravja pri delu? (v, n)
 • Kako lahko s sprejetjem pozitivnega delovnega stališča izboljšamo produktivnost, učinkovitost in življenje delavcev ter zmanjšamo število odsotnosti? (d, v, n)
Sklepna vprašanja
 • Ali bi si v primeru, če bi ugotovili, da na vašem delovnem mestu obstaja podoben primer, upali predlagati spremembe? (d, v, n)
 • Ali znate pojasniti razmerje med stroški in koristmi uvedbe ukrepov v zvezi s kostno-mišičnimi obolenji na vašem delovnem mestu? (d, v, n)
Ocena

Udeleženci znajo pojasniti kratko- in dolgoročne koristi preprečevanja kostno-mišičnih obolenj na osebni in organizacijski ravni. (d, v, n)

Potrebni pripomočki