študijsko gradivo za učitelje

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je v sodelovanju s konzorcijem Napo za učitelje pripravila serijo učnih enot na temo varnosti in zdravju pri delu, v kateri je uporabila priljubljeni lik Napa, ki na poučen, a hkrati zabaven in duhovit način v obliki filmov osnovnošolskim otrokom predstavlja teme s področja varnosti in zdravja.

Za vsako učno enoto, ki je osnovana na enem Napovem filmu/prizoru, so določeni učni cilji, učitelji pa lahko izbirajo med različnimi dejavnostmi, pri čemer imajo na voljo potrebne vire in tudi nekaj zamisli, kako ocenjevati uspešnost učencev. Učne enote so zasnovane tako, da so prilagodljive in da ustrezajo predmetom obstoječega šolskega učnega načrta in jih dopolnjujejo ter so pri pouku v pomoč učiteljem in učencem.