Napove dogodivščine

Napove dogodivščine
Categories
Preprečevanje nezgod

Film prikazuje najpogostejša tveganja na delovnem mestu in je idealen za mlade, ki imajo malo ali nič delovnih izkušenj. Poudarja ozaveščenost o tveganjih, potrebo po varnem delu in pomen izobraževanja. Ta film je primeren za vse sektorje in vse ravni zaposlenih, še zlasti pa za mlade, ki se usposabljajo ali pridobivajo delovne izkušnje.Cilja sta dvigniti ozaveščenost o osnovnih tveganjih in pozvati občinstvo, naj razmisli o nezgodah in razpravlja o tem, kako bi jih bilo mogoče preprečiti. Prikazanih je devet nezgod, vsaka od njih pa je značilna za individualno ali kolektivno tveganje v podjetju. Film poudarja pomen pravilnega postavljanja znakov za nevarnost, razumevanja opozorilnih etiket, varnosti pri prihodu na delo in odhodu z njega, uporabe ustrezne osebne zaščitne opreme, izogibanja tveganju, uporabe pravilnih in najustreznejših embalaž, pomen tega, da se pri delu ne uporabljajo bližnjice, in pomen tega, da delovne stroje upravljajo usposobljeni delavci.