Skip to main content

Napo v ... Zdravi prihodnosti

Categories
Staranje ter varnost in zdravje pri delu
Kostno-mišična obolenja
Hrup

Evropski delavci se starajo. Ocenuje se, da bodo leta 2030 delavci, starejši od 55 let, predstavljali 30 % delovne sile v številnih državah EU. To predstavlja izziv za delavce, delodajalce in podjetja. Film "Napo v ... zdravi prihodnosti" prikazuje potovanje našega slavnega junaka skozi čas in njegovo prizadevanje, da bi odkril ključne elemente vzdržnosti daljšega delovnega življenja. Zgodbe prikazujejo nujnost zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu od prvega do zadnjega dneva delovnega življenja; pomen politike rehabilitacije in vračanja na delovno mesto po daljši odsotnosti ter ukrepanja v primerih, ko se pojavi diskriminacija na delovnem mestu na osnovi starosti. Film ilustrira nekatere izzive, povezane s staranjem delavcev, z namenim, da spodbudi razpravo in prizadevanja, ki bodo vodila v bolj zdrava in produktivna delovna mesta.