Skip to main content

Napo v zgodbi o najboljših znakih – prenovljena različica (2023)

Categories
Znaki in oznake
Preprečevanje nezgod
Varnostni znaki

Prvi film iz serije filmov o Napu je osnovni uvod v znake in simbole, ki opozarjajo na varnost in zdravje ter jih je mogoče najti na delovnih mestih. Je koristen priročnik za nove zaposlene in dragoceno gradivo za osvežitev znanja drugih delavcev. Prikazane so različne situacije na delovnem mestu, pri katerih so pomembni varnostni znaki. Ta film je primeren za vse sektorje in vse ravni zaposlenih, še zlasti pa za mlade, ki se usposabljajo ali pridobivajo delovne izkušnje.

Namen filma je poučiti občinstvo o varnostnih znakih na delu, poudariti pomen upoštevanja znakov, opredeliti pomen znakov prek njihove oblike in barve ter učiti o znakih. Film vsebuje trinajst prizorov. Vsak prizor se nanaša na delovno situacijo, v kateri se Napo sreča z znaki, ki oživijo, da bi ga poučili o svojem pomenu in pomenu varnosti. Prizori prikazujejo posledice neupoštevanja znakov ter tehnične in organizacijske ovire za učinkovito delovanje znakov.