You are here

Back to Films

Napo v čiščenju

Publication date: 
2004
Napo v čiščenju

Ta film prikazuje tveganja za varnost in zdravje, s katerimi se srečujejo delavci v čistilni in podizvajalski dejavnosti, vključno z zdrsi, spotiki, padci, ročnim dviganjem bremen in samotnim delom. Ciljno občinstvo so čistilni podizvajalci in podjetja, vendar je film primeren za vse sektorje in vse ravni zaposlenih, še zlasti pa za mlade, ki se usposabljajo in pridobivajo delovne izkušnje. Cilja sta ozavestiti ljudi o pogostih tveganjih pri čiščenju in dati priložnost, da se določijo preventivni ukrepi. Napo je včasih previden, včasih tvega. Z Nanette, svojo sodelavko, šefom in strankami se srečuje z različnimi stopnjami tveganja. Te situacije so priložnost, da se spregovori o organizaciji in načrtovanju dela, varnostnih znakih, uporabi lestev in stopnic, težavah z ročnim dviganjem bremen, skupnem delu in kroženju informacij.