Skip to main content

Napo v čiščenju

Categories
Čistilci
Preprečevanje nezgod
Zdrsi, spotiki in padci
Ročno prenašanje bremen

Ta film prikazuje tveganja za varnost in zdravje, s katerimi se srečujejo delavci v čistilni in podizvajalski dejavnosti, vključno z zdrsi, spotiki, padci, ročnim dviganjem bremen in samotnim delom. Ciljno občinstvo so čistilni podizvajalci in podjetja, vendar je film primeren za vse sektorje in vse ravni zaposlenih, še zlasti pa za mlade, ki se usposabljajo in pridobivajo delovne izkušnje. Cilja sta ozavestiti ljudi o pogostih tveganjih pri čiščenju in dati priložnost, da se določijo preventivni ukrepi. Napo je včasih previden, včasih tvega. Z Nanette, svojo sodelavko, šefom in strankami se srečuje z različnimi stopnjami tveganja. Te situacije so priložnost, da se spregovori o organizaciji in načrtovanju dela, varnostnih znakih, uporabi lestev in stopnic, težavah z ročnim dviganjem bremen, skupnem delu in kroženju informacij.