Skip to main content

Napo v... nevarnost: kemikalije!

Categories
Nevarne snovi
Znaki in oznake
Kemikalije

Film je nova različica animirane serije ‘Praskanje in smrkanje – kemična tveganja na delovnem mestu’ iz leta 2003. Predstavlja spremembe za uskladitev znakov (piktogramov), ki se uporabljajo pri prevozu nevarnih snovi, ter znakov, ki se uporabljajo pri razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij. Obstoječih sedem piktogramov bo nadomeščenih z devetimi.

Glavni datumi so: 1. december 2010, ko morajo biti snovi razvrščene in označene v skladu z novim globalnim sistemom (GHS); in 1. junij 2015, ko bo isti postopek veljal za mešanice (prej imenovane pripravki).

Napo nastopa v seriji kratkih skečev o kemikalijah, vključujoč dražilne, vnetljive, jedke, strupene ali nevarne za okolje. Vsakemu skeču sledi kratek odlomek o tem, kako preprečiti nezgodo z varnimi delovnimi praksami. Film je primeren za vse gospodarske dejavnosti in zaposlene na vseh ravneh. Njegov cilj je opozoriti na pomembnost označevanja kemikalij. Uvodnemu eksplozivnemu prizoru sledi šest epizod, ki prikazujejo napačen način dela z resnimi posledicami, nato pa pravilen način z upoštevanjem varnostnih navodil.