Skip to main content

Napo in varstvo pred požarom

Categories
Požar in eksplozija
Poti za izhod v sili
Postopek za ravnanje v nujnem primeru

Ta film prikazuje nevarnost požara in eksplozije na delovnem mestu ter ukrepe, ki jih lahko sprejmemo za zmanjšanje tveganja. Temeljno vprašanje pri obvladovanju tveganja je potreba po temeljiti oceni tveganja. Za nastanek požara ali eksplozije so potrebni trije elementi: vnetljiva snov (gorivo), zrak (kisik) in vir vžiga (toplota).

Ciljno občinstvo filma so predvsem zaposleni, ki delajo v gospodarskih dejavnostih in/ali na delovnih mestih, kjer obstaja veliko tveganje za požar in eksplozijo.