Skip to main content

Napo ozavešča o skritih morilcih

Categories
Nevarne snovi
Rak
Z delom povezane bolezni
Work environment

Premagovanje raka je prednostna naloga Strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021-27. Film, v katerem nastopa Napo, je namenjen ozaveščanju o poklicnih rakih in o tem, kako jih preprečiti. Poudarek je na rakotvornih snoveh, ki se pojavljajo kot stranski produkt delovnega procesa in jim je treba nameniti posebno pozornost, ker nimajo oznak in v varnostnih listih morda niso navedeni.

Velik delež delavcev v EU je potencialno izpostavljen škodljivim snovem, ki nastajajo v delovnem procesu, zlasti izpušnim plinom dizelskih motorjev, kremenovem prahu, lesnem prahu in hlapom, ki nastanejo pri varjenju.

Tipični poklici, pri katerih je izpostavljenost rakotvornim snovem visoka, so gradbeni delavci, vozniki, mehaniki, mizarji, slikopleskarji in varilci.

Številni delavci se ne zavedajo, da lahko snovi, ki so jim izpostavljeni pri delu, povzročajo raka. To moramo spremeniti!