Skip to main content

Napo ... dela z roboti

Categories
ICT/digitalisation
Preprečevanje nezgod
Vzdrževanje
Ergonomija

Film vsebuje osnovne informacije o varni uporabi robotov na delovnih mestih. Opisuje nekatere nove robotske tehnologije, vrste nezgod pri delu, povezane z uporabo robotov, glavne nevarnosti in načine njihovega obvladovanja. 

Najbolj so izpostavljeni delavci v proizvodnih linijah in vzdrževalci. Slaba zasnova delovnega mesta in človeške napake so vzrok za večino poškodb pri delu. 

Razvoj avtomatizacije, vključno s fiksnimi roboti, sodelujóčimi in mobilnimi roboti ter eksoskeleti, lahko po eni strani izboljša delovne pogoje, po drugi strani pa povzroči nova tveganja na delovnih mestih v proizvodnih obratih.