Skip to main content

Napo v … spletnem ocenjevanju tveganja

Categories
Ocena tveganja
Preprečevanje nezgod
Kultura varnosti

Napo ve, da je bolje preprečiti kot zdraviti. V tem kratkem, dveinpolminutnem filmu svojemu šefu predstavi orodje OiRA, brezplačno in za uporabo enostavno spletno orodje za mala podjetja, da lahko izdelajo oceno tveganj v svojem delovnem okolju. Če, tako kot šef, želite izvedeti več, obiščite spletno stran projekta OiRA.