Skip to main content

Napo v … nič smešnega

Napo v … nič smešnega
Categories
Zdrsi, spotiki in padci
Preprečevanje nezgod
Vzdrževanje

Zdrsi in spotiki sodijo med najpogostejše nevarnosti in so vsako leto razlog za več deset tisoč nezgod na delovnem mestu.

Večina zdrsov se zgodi v mokrih ali »kontaminiranih« razmerah, večino spotikov pa je mogoče pripisati slabemu vzdrževanju in čiščenju prostorov. Rešitve so pogosto preproste in stroškovno učinkovite. Ustrezna ocena tveganja bi morala opredeliti potrebne ukrepe, vključno s preprečevanjem »kontaminacije«, ravnanjem v primeru razlitij, primerno obutvijo, načrtovanjem delovnega mesta, vzdrževanjem, ustreznostjo talnih površin, temeljitim čiščenjem prostorov in učinkovitim usposabljanjem in nadzorom.

Ta film, ki je primeren za vse gospodarske dejavnosti in vse zaposlene, želi spodbuditi dobro prakso ter poudariti, da nezgode pri delu, povezane z zdrsi in padci, niso smešne.