Skip to main content

Napo v... zaščitite svojo kožo

Categories
Zaščita za kožo
Kemikalije
Osebna zaščitna oprema

Namen filma je ozaveščanje o nevarnostih izpostavljanja kože škodljivim (pa tudi manj škodljivim) snovem, razmeram, ko se izpostavljenost pojavi, kaj storiti v izogib tveganjem, kako zaščititi kožo in preprečiti poškodbe. Napo prikazuje mnogo različnih situacij, ko lahko izpostavljenost kemikalijam in drugim snovem povzroči težave s kožo. Prikazuje izjemne lastnostih kože in ob slečenih oblačilih občinstvu prikaže: ‘vse kar ste vedno želeli vedeti o.....svoji koži’. Predstavi ukrepe za preprečevanje težav in pošilja tri pomembna sporočila: izogni se – zaščiti se – preveri.

Izogibanje stika s kemikalijami oziroma zmanjševanje stika z njimi se doseže z odstranjevanjem, tj. z uporabo mehanske metode namesto kemične, z nadomestitvijo, tj. z uporabo varnejše možnosti, ter z uporabo varne delovne razdalje, tj. z uporabo orodij namesto neposrednega ravnanja. Osebna varovalna oprema (OVO) je narejena tako, da ščiti kožo, Napo pa nas spomni tudi na pomembnost nege kože s takojšnjo odstranitvijo onesnaženja, pravilnim umivanjem, temeljitim sušenjem in redno uporabo negovalnih krem.

Na koncu Napo priporoči še redne preglede, s katerimi lahko znake težav s kožo odkrijemo dovolj zgodaj.