Skip to main content

Napo … pri tveganih opravilih

Categories
Ocena tveganja
Preprečevanje nezgod

Tema evropske kampanje v letu 2008/2009 je ocena tveganja. Tvegana opravila so povezana z nevarnostmi in tveganji pri delu in predstavljajo potrebo po oceni tveganja in odzivu nanjo, da se zagotovijo varnejša in bolj zdrava delovna mesta. Film se osredotoča na nevarnosti in nekatera najpogostejša tveganja na delovnem mestu ter potrebo po tem, da se „Ustavimo, premislimo in ukrepamo“, in s tem zmanjšamo število nezgod na delovnem mestu in poklicnih obolenj. Film je zasnovan kot pripomoček pri usposabljanju s predstavitvijo ocene tveganja in pojmov nevarnosti in tveganj.