Skip to main content

Napo v prenehajte s tem hrupom!

Categories
Hrup
Osebna zaščitna oprema

Hrup na delovnem mestu vpliva na tisoče delavcev. Namen filma je prikazati nekatere od glavnih vzrokov za okvare sluha in poudariti potrebo po obvladovanju hrupa pri viru, sprejemanju preventivnih ukrepov in uporabi ustrezne zaščite za varovanje sluha, kadar je to potrebno. Ta film je primeren za vse sektorje in vse ravni zaposlenih, še zlasti pa za mlade, ki se usposabljajo in pridobivajo delovne izkušnje.