Skip to main content

Napo v … Ustavite pandemijo!

Categories
Nevarne snovi
Respiratoren
Zaščita za kožo
Psihosocialna tveganja in stres

Pandemija koronavirusa ima resne posledice za delovna mesta, delavce in podjetja. Napo želi pomagati. Ker je v kratkem filmu težko predstaviti vse preventivne ukrepe, se Napo osredotoča na skupno tveganje – kontaminacijo rok. V svojem značilnem stilu Napo pokaže, kako se lahko okužba širi in kako jo je mogoče omejiti z rednim umivanjem rok.