Skip to main content

Napo pri … delu na višini

Categories
Delo na višini
Accident prevention
Zdrsi, spotiki in padci
Osebna zaščitna oprema

Delo na višini je zelo tvegana dejavnost. Padec z višine predstavlja enega vodilni vzrokov za  resne poškodbe ali smrt. Žrtve in njihove družine niso edine, ki trpijo.

Delodajalci in pogodbeniki so dolžni spoštovati zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter zagotavljati varen sistem dela, vključno s celovito oceno tveganja ter z zagotavljanjem varnostnih informacij, navodil, usposabljanj in nadzora. Delavci morajo upoštevati pravila varnega dela, da ne bi ogrožali lastne varnosti in varnosti drugih.

Ta film prikazuje različne situacije v delovnem okolju, ki vključujejo delo na višini. Tudi drugi Napo filmi pokrivajo to temo, vključno z »Napo v … varno na gradbišču«.