Skip to main content

Podrgni in povohaj … kemična tveganja pri delu

Categories
Nevarne snovi
Nevarne snovi
Kemikalije
Znaki in oznake

Napo je predstavljen v seriji kratkih prizorov, ki obravnavajo delo s kemikalijami, vključno z dražilnimi, vnetljivimi, jedkimi in strupenimi snovmi ter snovmi, nevarnimi za okolje. Vsakemu prizoru sledi kratka predstavitev, kako lahko z varnimi delovnimi praksami preprečimo nezgode. Ta film je primeren za vse sektorje in vse ravni zaposlenih, še zlasti pa za mlade, ki se usposabljajo in pridobivajo delovne izkušnje. Cilj je opozoriti na pomen označevanja kemičnih proizvodov. Napo mora uporabljati kemične snovi. V šestih prizorih je prikazan najprej napačen način z resnimi posledicami, nato pravilen način z upoštevanjem varnostnih navodil. Film zajema šest od devetih varnostnih simbolov in na kratko predstavlja nevarnosti eksplozivnih snovi.