Napos spot på potentielle farer: Indgreb og forebyggelse

Filmen ser på potentielle farer og på nogle af de mest almindelige risikable situationer, man kan møde på arbejdspladsen, og behovet for at: ‘Stoppe op, tænke og handle’. Filmen søger at forklare forskellen mellem potentielle farer og risikable situationer, hvordan de kan elimineres eller mindskes, og demonstrerer dette ved hjælp af praktiske situationer, således at man kan få en bedre forståelse for betydningen af en ‘risiko’.
Vejledning til lærere
Behøver du hjælp til at organisere en læringsaktivitet?

Lektion

Dette undervisningsmateriale består af en række sjove aktiviteter, som børnene kan leve sig ind i. Det hjælper dem med at identificere og forklare arbejdsmiljørisici og -farer både i skolen og i hjemmet. Det sætter dem i stand til at forstå deres eget ansvar i relation til risici og farer og vurdere forskellige grader af risici.

Formål med undervisningen

Lektion 2 Indgreb og forebyggelse

At vide hvad man skal gøre i forhold til en række situationer, som kan ud- gøre en fare for en selv eller andre. At forstå sit eget ansvar i relation til potentielle farer og farefulde situationer. At forstå forskellige grader af farer.At arbejde som et hold med hen- blik på at lave materiale til fremvis- ning af ens læring

Start

5 minutter

Vis den første scene fra Napo filmen “Sikker Jobstart” – “Tænk på andre også!”som hører til denne lektion.

 • Hvorfor bør vi undgå at skabe potentielt farlige situationer for os selv og andre?
 • Hvordan kan vi undgå ulykker, når vi ser noget farligt?
Aktiviteter

40/45 minutter

Se de Napo filmklip, som hører til denne lektion: Indgreb og forebyggelse

Film: Sikker jobstart;Scene: ‘Tænk på andre også!’;

Film: Napo på farlige arbejdspladser; Scener: ‘Fjern risikoen’;

 • Diskutér og definér de potentielle farer og farefulde situationer, der vises i filmen, og andre potentielle farer, børnene kender. Bed børnene fortælle, hvad en potentiel fare eller farefuld situation kan være.
 • Snak om hvordan nogle farer er mere farlige end andre, og lav en liste med den mest alvorlige fare øverst og den mindst alvorlige fare nederst, og spørg så børnene, om hvilke farer, der kræver hurtigst indgriben. (Se hjælpeark).
 • Lav en sang, dans eller et lille tea- terstykke, som kan hjælpe børnene til at huske, hvordan man kan be- skytte sig selv og andre mod farer.

Ekstra arbejde

 • Præsentation af eller diskussion om de forskellige typiske farer, vi kan blive udsat for, baseret på klippene om Napo (uheld på vejen elektricitet, faldulykker i samme niveau, faldulykker fra højere niveau (f.eks. fra trapper), kemikalier, støj).
 • Snak om hvordan man yder omsorg for andre, dvs. forhindrer, at de kommer ud for en ulykke (undgår at blive udsat for en risiko, informerer andre om noget der lige er indtruffen.)
 • Snak om hvordan man griber ind overfor en potentiel fare eller farefuld situation, baseret på klippene med Napo.

Gruppearbejde – inkluder nedenstående opgaver. En liste over Napo klip til brug ved eventuel ekstra-arbejde kan findes her: www.napofilm.net/da/napos-films/films

Vurdering

Lærer og elever bedømmer indlæringen ved hjælp af dette redskab

 • Guld: Jeg kan forklare mindst tre former for potentielle farer eller farlige situationer for mig selv eller andre. Jeg forstår, at der er forskellige grader af farer, og er i stand til at forklare tydeligt og klart, hvad man skal gøre for at undgå eller forhindre ulykker.
 • Sølv: Jeg kan forklare, hvad en potentiel fare og en potentiel farlig situation er (for mig selv og andre), hjemme eller i klassen. Jeg ved hvad man bør gøre for at undgå eller forhindre dem og jeg kan forklare det.
 • Bronze: Jeg kan forklare hvad en potentiel fare er, og ved, hvad man skal gøre for at undgå den.
I skal bruge
 • Adesivi
 • Tamburin eller andre instrumenter til en rap-forestilling (valgfri)
 • Hjælpemiddel til lærere: Tiltag og forebyggelse
 • Fareplakat (med løsninger)
 • Gruppe-aktivitet: Napos farlige hus
 • Farer ved jagt/sport – rapportblad
 • Go to video

For at downloade de tilgængelige ressourcer, skal du gå til: Ressourcebibliotek