Πληροφορίες προσβασιμότητας

Πλήκτρα πρόσβασης

Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι ένα εργαλείο πλοήγησης που σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στην παρούσα ιστοθέση χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιό σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα πρόσβασης μπορείτε να βρείτε στις κατευθυντήριες γραμμές της W3C για την προσβασιμότητα.

Διαθέσιμα πλήκτρα πρόσβασης

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι οργανωμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην πλειονότητα των διεθνών συστάσεων σχετικά με τα πλήκτρα πρόσβασης. Αυτά είναι:

 • 0 - Home page
 • 1 - Films
 • 2 - Coming soon
 • 3 - Napo for teachers
 • 4 - Napo in the workplace
 • 5 - The Napo story
 • 6 - Napo and friends
 • 7 - Photo gallery
 • S - Skip to content
 • M - Site map
 • C - Contact us & faqs
 • R - Rights & Permissions
 • K - Access key details (this page)
 • N -Disclaimer
 • L - Change language
 • Q - Search textbox

Χρήση των πλήκτρων πρόσβασης σε διαφορετικούς φυλλομετρητές

 
Φυλλομετρητής Windows Linux Mac
Internet explorer [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης, Enter Δ/Υ  
Chrome [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης [Control] [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης
Firefox [Alt][Shift] + πλήκτρο πρόσβασης [Alt][Shift] + πλήκτρο πρόσβασης [Control] [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης
Safari [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης Δ/Υ [Control] [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης
Opera

Opera 15 ή μεταγενέστερο: [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης

Opera 12.1 ή προγενέστερο: [Shift] [Esc] + πλήκτρο πρόσβασης