Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δικαιώματα και εκχωρήσεις δικαιωμάτων

Οι ταινίες Napo είναι ιδιοκτησία της Via Storia, της εταιρείας παραγωγής με έδρα το Στρασβούργο της Γαλλίας, και της κοινοπραξίας Napo Consortium, η οποία χρηματοδοτεί και παράγει τις ταινίες για λογαριασμό μιας μικρής ομάδας ευρωπαϊκών οργανισμών ασφάλειας και υγείας: AUVA (Aυστρία), CIOP (Πολωνία), DGUV (Γερμανία), INAIL (Iταλία), INRS (Γαλλία), TNO (Κάτω Χώρες) και SUVA (Ελβετία). Πέραν τούτου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) έχει υπογράψει συμφωνία με τον DGUV (που εκπροσωπεί την κοινοπραξία) για την αναπαραγωγή και την παροχή αντιγράφων των ταινιών Napo στους εθνικούς εστιακούς πόλους στο σύνολο των χωρών μελών της ΕΕ, τις υποψήφιες χώρες και τις χώρες ΕΖΕΣ.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στη Via Storia.

Τα μέλη της Napo Consortium κατέχουν ορισμένα δικαιώματα ως συμπαραγωγοί, περιλαμβανομένου του πλήρους δικαιώματος, χωρίς χρονικό όριο, της χρήσης των ταινιών στις επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις και της απόκτησης ταινιών-μητρών από τις οποίες μπορούν να αναπαράγουν αντίγραφα.

Δικαιώματα

Οι ταινίες Napo ή μεμονωμένες σκηνές από αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για σκοπούς εκπαιδευτικούς, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εξουσιοδότηση της Napo Consortium.

Μεμονωμένες σκηνές από τις ταινίες Napo μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται σε παρουσιάσεις μορφής PowerPoint και σε ιστοθέσεις ενδοδικτύου, με σχετική αναφορά των παραγωγών υπό μορφή ειδικού πλαισίου που είναι τηλεφορτώσιμο εδώ.

Τα δικαιώματα αυτά δεν καλύπτουν τα κάτωθι:

  • επεξεργασία, αναθεώρηση ή τροποποίηση των ταινιών,

  • χρήση των ταινιών και σκηνών από αυτές σε άλλες παραγωγές ταινιών ή βίντεο,

  • χρήση των ταινιών ή σκηνών από αυτές για διαφήμιση, εμπορική προβολή ή υποστήριξη,

  • αντιγραφή και διανομή ή πώληση αντιγράφων των ταινιών,

  • δημοσιοποίηση των ταινιών Napo σε ιστοτόπους του Διαδικτύου,

  • εισαγωγή των ταινιών ή σκηνών από αυτές σε προϊόντα πολυμέσων χωρίς ειδική εξουσιοδότηση.

Η Napo Consortium επιτρέπει τη δημιουργία συνδέσμων στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της Napo www.napofilm.net, αλλά δεν αποδέχεται τη φιλοξενία των ταινιών Napo σε άλλους δικτυακούς τόπους.

Ο χαρακτήρας Napo μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για την άμεση εμπορική προβολή των ταινιών – δεν είναι δυνατή η χρήση του Napo ή εικόνων του Napo για εν γένει σκοπούς διαφήμισης, προβολής ή δημοσίευσης που αφορούν την ασφάλεια και υγεία.

Αιτήματα και ερωτήσεις

Οποιαδήποτε άλλα αιτήματα και ερωτήσεις πρέπει να απευθύνονται στη Napo Consortium. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact form