Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo για τους δασκάλους

Κάνοντας χρήση του πολύ δημοφιλούς χαρακτήρα Napo, ο EU-OSHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία), από κοινού με την κοινοπραξία Napo, δημιούργησαν μια σειρά μαθημάτων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία (ΥΑΕ) που απευθύνονται σε δασκάλους και στοχεύουν στη γνωριμία των μαθητών δημοτικού με ζητήματα υγείας και ασφάλειας κατά τρόπο εκπαιδευτικό, αλλά ταυτόχρονα διασκεδαστικό και ευφάνταστο, μέσω βίντεο με ήρωα τον Napo.

Σε κάθε μάθημα, το οποίο γίνεται με την παρουσίαση μιας ταινίας/σκηνής του Napo, ορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι και παρέχεται στους δασκάλους η δυνατότητα πραγματοποίησης διάφορων δραστηριοτήτων, μαζί με τα μέσα υλοποίησής τους, καθώς και ιδέες για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι ευέλικτα, να συμβαδίζουν και να ενισχύουν το υπάρχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και να βοηθούν τους δασκάλους και τους μαθητές στην τάξη.

Μαθήματα [6]

protect-your-skin.JPG

Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου - Κίνδυνοι και Προστασία του δέρματος

Λέξη κλειδί: Χημικές ουσίες, Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), Προστασία του δέρματος

bodywise2.JPG

Ο Napo στο…Προστάτεψε το σώμα σου - Κίνδυνοι και Προστασία της πλάτης

Λέξη κλειδί: Χημικές ουσίες, Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), Προστασία του δέρματος

hazard-hunter2.JPG

Ο Napo στο… Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου: Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης

Λέξη κλειδί: Πρόληψη ατυχημάτων, Αξιολόγηση κινδύνου