Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo στον χώρο εργασίας

Σκοπός του παρόντος υλικού είναι να δώσει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν τις ταινίες του Napo για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των εφοδιαστικών αλυσίδων σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας.  Το υλικό θα δώσει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να παρέχουν συμβουλές σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας και θα αποτελέσει έναυσμα συζήτησης γύρω από τα θέματα αυτά. Επίσης, ενδείκνυται και για χρήση σε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατανόηση των Μυοσκελετικών Παθήσεων [14]

Positiv position V2.jpg

Προσέξτε τη στάση του σώματός σας

Λέξη κλειδί: Γήρανση και ΕΑΥ, Εργασίες γραφείου, Μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ), Εργονομία

A step in the right direction V2.jpg

Παραμείνετε σε κίνηση στον χώρο εργασίας

Λέξη κλειδί: Πρόληψη, Γηράσκον εργατικό δυναμικό και ΕΑΥ, Συμπεριφορά, Νοοτροπία ασφάλειας

Shared experiences V2.jpg

Μοιραστείτε ικανότητες και εμπειρία

Λέξη κλειδί: Γηράσκον εργατικό δυναμικό και ΕΑΥ, Μεταφορά φορτίων, Βαρέα φορτία, Εισαγωγική κατάρτιση, Η ΕΑΥ και οι νέοι

napo-008-lighten-the-load-episode-002-modern-stressful-times.jpg

Αξιολογήστε τους κινδύνους της επαναλαμβανόμενης εργασίας

Λέξη κλειδί: Κόστος των ατυχημάτων, Παραγωγή, Πίεση

napo-008-lighten-the-load-episode-003-divide-and-rule.jpg

Διαχωρίστε τα βαριά φορτία

Λέξη κλειδί: Βαρέα φορτία, Χειροκίνητη διακίνηση

napo-008-lighten-the-load-episode-004-radical-ergonomics.jpg

Αναφέρετε έγκαιρα οποιοδήποτε σύμπτωμα ΜΣΠ

Λέξη κλειδί: Εργασία στον υπολογιστή, Εργονομία