Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών

Portrait of Napo

Οι μαθητές μπορούν από μικροί να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες αυτού που οι ενήλικοι αποκαλούν υγεία και ασφάλεια στην εργασία (ΥΑΕ).

Ο Napo είναι ένας αξιαγάπητος χαρακτήρας που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να εξετάσουν ζητήματα ασφάλειας, να τα κατανοήσουν και να μάθουν τρόπους δράσης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ: Οι φίλοι του Napo. Διατίθεται μια πληθώρα ταινιών με τον Napo, τις οποίες μπορείτε να εξερευνήσετε και να χρησιμοποιήσετε στην τάξη σας.

Ορισμένες από τις βασικές έννοιες για την ασφάλεια που καλύπτονται στα μαθήματα αυτά σχετίζονται άμεσα με τα μαθήματα που ήδη διδάσκονται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η ενότητα «ο Napo για τους δασκάλους» παρέχει στους δασκάλους μια σειρά ιδεών που τους βοηθούν να ενσωματώσουν στο μάθημα έννοιες γύρω από την ασφάλεια. Η εργαλειοθήκη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάποιο μάθημα ή στο πλαίσιο ενός ευρύτερου έργου. Παρότι υπάρχει σύνδεση με άλλα μαθήματα, ο κύριος στόχος είναι η χρήση των ταινιών με τον συμπαθή Napo ώστε οι μαθητές να διδαχτούν πώς να φροντίζουν τους εαυτούς τους, τους γύρω τους και να αναγνωρίζουν κινδύνους.

Για κάθε μάθημα παρέχεται επισκόπηση των εκπαιδευτικών στόχων, πληροφορίες για πιθανές δραστηριότητες και τα απαιτούμενα μέσα για την υλοποίησή τους. Μέσω των μαθημάτων αυτών, οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις διάφορες καταστάσεις που ενδέχεται να θέσουν αυτούς και τους φίλους τους σε κίνδυνο, ενώ θα μάθουν να συνεργάζονται ώστε να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με βασικά ζητήματα υγείας και ασφάλειας, ανατρέξτε στα δελτία βοήθειας που είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη πηγών.