Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσέξτε τη στάση του σώματός σας

Στη δραστηριότητα αυτή, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν και σχολιάζουν μια σκηνή με τον Napo στην οποία εξετάζεται πώς με την πάροδο του χρόνου μπορούν να αναπτυχθούν ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία λόγω κακής στάσης του σώματος και πώς μπορεί η έγκαιρη λήψη απλών μέτρων να περιορίσει το πρόβλημα.

Οδηγίες για τον συντονιστή
Χρειάζεστε βοήθεια για να οργανώσετε μια δραστηριότητα μάθησης στον χώρο εργασίας σας;

Δραστηριότητα

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι συμμετέχοντες κατανοούν:

 • τις επιπτώσεις της κακής στάσης του σώματος κατά την εργασία (ε)
 • ότι μπορεί να αναπτυχθούν οξείς και χρόνιοι πόνοι στη μέση, τον αυχένα και τους καρπούς ως αποτέλεσμα της κακής στάσης του σώματος (ε,δ,π)
 • ότι μικρές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον μπορούν να μειώσουν τη συχνότητα των ΜΣΠ (ε,δ,π)
 • πώς να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις ΜΣΠ στον χώρο εργασίας τους (ε)
 • πώς να παρακολουθούν τις ανησυχίες που εκφράζονται από τους εργαζομένους σχετικά με τις ΜΣΠ (δ,π)
 • τη σχέση κόστους-οφέλους από την εφαρμογή παρεμβάσεων αναφορικά με τις ΜΣΠ (δ)

διευθυντές (δ) προϊστάμενοι (π) και εργαζόμενοι (ε)

Δραστηριότητες

Ο συντονιστής παρουσιάζει τον Napo, προτρέποντας τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τις πιθανότητες εκδήλωσης ΜΣΠ (πόνος στη μέση, στον αυχένα και στους καρπούς). Ο συντονιστής προτρέπει τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες ερωτήσεις από τις παρακάτω επιλογές:

 • Ποια ζητήματα υγείας και ασφάλειας θίγει η ταινία; Μπορείτε να προτείνετε λύσεις; (ε,δ,π)
 • Ποιες αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν στο εργασιακό σας περιβάλλον ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ΜΣΠ (ε)
 • Πώς θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε τους εργαζομένους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (δ,π)
 • Εάν αρχίσετε να έχετε ενοχλήσεις λόγω κακής στάσης του σώματος κατά την εργασία, πώς θα θέσετε το ζήτημα στον διευθυντή/προϊστάμενό σας (ε)
 • Πώς διατηρείτε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τις ομάδες σας αναφορικά με ζητήματα υγείας και ασφάλειας (δ,π)
 • Πώς μπορεί η υιοθέτηση μιας καλής στάσης σώματος κατά την εργασία να βελτιώσει την παραγωγικότητα, τις επιδόσεις και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και να μειώσει τις ημέρες απουσίας; (ε,δ,π)
Συμπερασματικές ερωτήσεις
 • Εάν διαπιστώνατε ότι ισχύει παρόμοια κατάσταση στον χώρο εργασίας σας, θα είχατε το θάρρος να προτείνετε αλλαγές; (ε,δ,π)
 • Μπορείτε να εξηγήσετε τη σχέση κόστους-οφέλους από την εφαρμογή κάποιας παρέμβασης σχετικά με τις ΜΣΠ στον χώρο εργασίας σας; (ε,δ,π)
Αξιολόγηση

Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξηγήσουν τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη της πρόληψης των ΜΣΠ σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανισμού (ε,δ,π)

Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό