Αναφέρετε έγκαιρα οποιοδήποτε σύμπτωμα ΜΣΠ

Στη δραστηριότητα αυτή, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν μια σκηνή με τον Napo και συζητούν πώς ο σχεδιασμός ενός σταθμού εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε μυοσκελετικές παθήσεις και πόσο σημαντικό είναι να εκφράζονται σχετικές ανησυχίες.

Οδηγίες για τον συντονιστή
Χρειάζεστε βοήθεια για να οργανώσετε μια δραστηριότητα μάθησης στον χώρο εργασίας σας;

Δραστηριότητα

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι συμμετέχοντες κατανοούν:

 • ότι είναι σημαντικό να αφιερώνουν χρόνο για να προσδιορίζουν τις πιθανότητες εμφάνισης πόνου σε καρπούς, αυχένα, μέση κ.λπ. που συνδέεται με τον σχεδιασμό του εργασιακού χώρου. (ε,δ,π)
 • πώς μπορεί να επηρεάσει ο σχεδιασμός του σταθμού εργασίας την υγεία ενός εργαζομένου (ε,δ,π)
 • πώς να προτείνουν βελτιώσεις στον σχεδιασμό του σταθμού εργασίας, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης πόνου σε καρπούς, αυχένα και μέση (ε,δ,π)
 • ότι είναι σημαντικό να αναφέρονται έγκαιρα τα συμπτώματα και να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες και οι προτάσεις των εργαζομένων (ε,δ,π)
 • γιατί θα πρέπει οι γνώσεις αυτές να εφαρμόζονται τόσο εντός όσο και εκτός εργασίας (ε,δ,π)

διευθυντές (δ) προϊστάμενοι (π) και εργαζόμενοι (ε)

Δραστηριότητες

Ο συντονιστής παρουσιάζει τον Napo, προτρέποντας τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τις πιθανότητες εμφάνισης ΜΣΠ.  Ο συντονιστής προτρέπει τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες ερωτήσεις από τις παρακάτω επιλογές:

 Ερωτήσεις προς συζήτηση:

 • Ποια ζητήματα υγείας και ασφάλειας θίγει η ταινία; Μπορείτε να προτείνετε λύσεις; (ε,δ,π)
 • Τι σημαίνει η λέξη «εργονομία»; (ε,δ,π)
 • Αναγνωρίζετε παρόμοια κατάσταση στο δικό σας εργασιακό περιβάλλον; (ε)
 • Πώς θα εκφράζατε τις ανησυχίες σας, θα αναφέρατε τα συμπτώματά σας και θα προτείνατε βελτιώσεις στον συγκεκριμένο σταθμό εργασίας, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για ΜΣΠ; (ε)
 • Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να εκφράζετε τις ανησυχίες σας και να αναφέρετε τα συμπτώματα το συντομότερο δυνατό; (ε,δ,π)
 • Πώς προτρέπετε τους υπαλλήλους να εκφράζουν τις ανησυχίες τους, να αναφέρουν έγκαιρα οποιαδήποτε συμπτώματα και να προτείνουν βελτιώσεις στον σχεδιασμό του σταθμού εργασίας; (δ,π)
 • Μπορείτε να επηρεάσετε τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ώστε να αξιολογούν τακτικά τους σταθμούς εργασίας και να προμηθεύονται εξοπλισμό με δυνατότητα προσαρμογής στις ατομικές ανάγκες κάθε εργαζομένου; (δ,π)
Συμπερασματικές ερωτήσεις
 • Μπορείτε να εξηγήσετε πόσο σημαντικό είναι να αφιερώνετε χρόνο για να προσδιορίζετε τους εργονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με τον σχεδιασμό του σταθμού εργασίας; (ε,δ,π)
 • Μπορείτε να εξηγήσετε την προστιθέμενη αξία της ομαδικής προσέγγισης στην αξιολόγηση των εργονομικών κινδύνων και στην επιλογή μέτρων ελέγχου; (ε,δ,π)
Αξιολόγηση
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξηγήσουν τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη της εκτίμησης των εργονομικών κινδύνων σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανισμού (ε,δ,π)
Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό