Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οι περιπετειεσ του Napo

Categories
Πρόληψη ατυχημάτων

Η ταινία παρουσιάζει τους συνήθεις κινδύνους στον χώρο εργασίας και απευθύνεται σε όσους έχουν μικρή ή καθόλου εργασιακή πείρα. Πραγματεύεται ως επί το πλείστον τα ζητήματα της ευαισθητοποίησης έναντι στους κινδύνους, της ανάγκης για ασφαλή εργασία και της σπουδαιότητας της κατάρτισης. Απευθύνεται σε όλους τους τομείς και σε όλες τις βαθμίδες εργαζομένων, αλλά ιδίως σε νέους που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει το κοινό όσον αφορά τους βασικούς κινδύνους και να ενθαρρύνει το στοχασμό και το διάλογο σχετικά με τα ατυχήματα και την πρόληψή τους. Στην ταινία παρουσιάζονται εννέα ατυχήματα καθένα εκ των οποίων προκαλείται από συνήθεις ατομικούς ή ομαδικούς κινδύνους σε μια εταιρεία. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σημασία της ορθής ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους, της κατανόησης των επισημάνσεων προειδοποίησης, της ασφάλειας κατά τη μετακίνηση προς και από την εργασία, της χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, της αποφυγής των καταστάσεων επικινδυνότητας, της χρήσης ενδεδειγμένης και κατάλληλης συσκευασίας, της αποφυγής των εύκολων αλλά επικίνδυνων λύσεων και της χρήσης του εξοπλισμού εργασίας από καταρτισμένους εργαζόμενους.