Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο NAPO στο …Πίσω στο χτες για ένα υγιές μέλλον

Ο NAPO στο …Πίσω στο χτες για ένα υγιές μέλλον
Categories
Γήρανση και ΕΑΥ
Μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ)
Θόρυβος

Το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γερνά.  Μέχρι το 2030, οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 55 ετών αναμένεται να αποτελούν το 30% ή περισσότερο του συνολικού εργατικού δυναμικού σε πολλές χώρες της ΕΕ. Αυτό δημιουργεί προκλήσεις για τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις. Στην ταινία ο "Napo στο ... πίσω σε ένα υγιές μέλλον" βλέπουμε το γνωστό ήρωά μας ως ένα ταξιδιώτη στο χρόνο να προσπαθεί να ανακαλύψει τα βασικά συστατικά για τη βιώσιμη εργασιακή ζωή. Οι ιστορίες απεικονίζουν την αναγκαιότητα της διαχείρισης των κινδύνων από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα στην εργασία, τη σημασία της αποκατάστασης και της επιστροφής στην εργασία και την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω ηλικίας, όπου εμφανίζονται. Η ταινία έχει σχεδιαστεί για να αναδείξει κάποια από αυτά τα ζητήματα, να προωθήσει την ανταλλαγή απόψεων και να οδηγήσει στην πορεία προς ασφαλέστερους, υγιέστερους και πιο παραγωγικούς χώρους εργασίας, υπό το πρίσμα της αντιμετώπισης των προκλήσεων που οφείλονται στη γήρανση του εργατικού δυναμικού.