Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo και η καθαριοτητα

Categories
Εργαζόμενοι στον κλάδο της καθαριότητας
Πρόληψη ατυχημάτων
Γλιστρήματα, παραπατήματα και πτώσεις
Χειροκίνητη διακίνηση

Η ταινία παρουσιάζει τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους τομείς της καθαριότητας και των εργολαβικών εργασιών, όπως ολισθήσεις, παραπατήματα, πτώσεις, χειροκίνητη διαχείριση φορτίων και εργασία κατά μόνας. Το στοχευμένο κοινό είναι εργολάβοι και εταιρείες καθαριότητας, ωστόσο η ταινία απευθύνεται σε όλους τους τομείς και σε όλες τις βαθμίδες εργαζομένων, και ιδίως σε νέους που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τόσο τους συνήθεις κινδύνους όσο και α μέτρα πρόληψης στον κλάδο της καθαριότητας. Ο Napo άλλοτε είναι προσεκτικός και άλλοτε ριψοκίνδυνος. Μαζί με τη Nanette, τον συνάδελφό του, τον προϊστάμενό του και τους πελάτες έρχεται αντιμέτωπος με διάφορα επίπεδα κινδύνου. Οι καταστάσεις που περιγράφονται πραγματεύονται θέματα όπως η οργάνωση και ο προγραμματισμός της εργασίας, η σήμανση ασφάλειας, η χρήση κλιμάκων και σκαμνιών, τα προβλήματα της χειροκίνητης διαχείρισης φορτίων, η συνεργασία και η διάδοση πληροφοριών.