Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo και οι επικίνδυνες χημικές ουσίες

Categories
Επικίνδυνες ουσίες
Σήματα και ετικέτες
Χημικές ουσίες

Η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση της ταινίας ‘Ο Νapo και οι χημικοί κίνδυνοι στην εργασία’, έτους παραγωγής 2003. Εισάγει αλλαγές προς εναρμόνιση των σημάτων (εικονογραμμάτων) που χρησιμοποιούνται στη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων και των σημάτων που χρησιμοποιούνται στην ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία (ΤΕΣ) προϊόντων χημικών ουσιών. Τα επτά υφιστάμενα εικονογράμματα πρόκειται να αντικατασταθούν από εννέα.

Βασικές ημερομηνίες είναι οι εξής: Η 1η Δεκεμβρίου 2010, όταν οι ουσίες θα πρέπει να αναταξινομηθούν και να επισημανθούν σύμφωνα με το νέο παγκόσμιο σύστημα (GHS), και η 1η Ιουνίου 2015, όταν η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί και για τα μίγματα (κατά το παρελθόν αποκαλούμενα παρασκευάσματα).

Ο Napo εμφανίζεται σε μία σειρά σύντομων επεισοδίων, εργαζόμενος με χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούν ερεθισμούς, είναι εύφλεκτες, διαβρωτικές, τοξικές ή επικίνδυνες για το περιβάλλον. Κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει μία σύντομη ακολουθία σκηνών που υποδεικνύουν πώς προλαμβάνονται τα ατυχήματα με την υιοθέτηση ασφαλών εργασιακών πρακτικών. Η συγκεκριμένη ταινία είναι κατάλληλη για όλους τους τομείς και για όλα τα επίπεδα των εργαζομένων. Σκοπός είναι η εστίαση στη σημασία της επισήμανσης των χημικών προϊόντων. Ύστερα από μία εκρηκτική εναρκτήρια σκηνή, έξι διαδοχικές σκηνές δείχνουν πρώτα τον λάθος τρόπο, ο οποίος έχει σοβαρές επιπτώσεις, και ύστερα τον σωστό, κατά τον οποίο ακολουθούνται οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης.