Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo στην εκστρατεια "μειωστε την καταπονηση" – 2021

Categories
Μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ)
Διακίνηση φορτίων
Εναλλαγή των θέσεων εργασίας
Εργονομία

Οι Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία, είναι το συχνότερο πρόβλημα υγείας στην Ευρώπη και παρόλο που γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την πρόληψή τους, οι πόνοι στην μέση και τα άνω άκρα είναι οι πιο συχνές παθήσεις.

Οι 3 από τους 4 πιο συχνά αναφερόμενους παράγοντες κινδύνου πρόκλησης ΜΣΠ είναι: "η επαναλαμβανόμενη κίνηση των χεριών", "η παρατεταμένη καθιστική εργασία" και "η ανύψωση ή μετακίνηση ανθρώπων ή φορτίων μεγάλου βάρους". Οι ΜΣΠ αποτελούν πρόβλημα όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και για τις επιχειρήσεις, την οικονομία και την κοινωνία, αφού είναι οι συχνότερες αιτίες πρόκλησης αναπηρίας, λήψης άδειας ασθενείας/αναρρωτικής άδειας  καθώς και πρόωρης σύνταξης. Αυτή η σειρά ταινιών μικρού μήκους παρουσιάζει τον ήρωα NAPO να αντιμετωπίζει διάφορες καταστάσεις στην εργασία και είναι κατάλληλη για όλους τους εργαζόμενους συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσωρινά εργαζομένων.