Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo στο…όχι αστείες καταστάσεις

Categories
Γλιστρήματα, παραπατήματα και πτώσεις
Πρόληψη ατυχημάτων
Συντήρηση

Τα γλιστρήματα και τα παραπατήματα είναι από τις πιο συχνά απαντώμενες πηγές κινδύνου και ευθύνονται σε ετήσια βάση για την πρόκληση χιλιάδων ατυχημάτων στους χώρους εργασίας.

Τα περισσότερα γλιστρήματα συμβαίνουν λόγω της ύπαρξης υγρών ή βρώμικων επιφανειών στα δάπεδα εργασίας, ενώ τα περισσότερα παραπατήματα οφείλονται στην μη τήρηση συνθηκών ευταξίας. Η αντιμετώπιση των συνθηκών πρόκλησης γλιστρημάτων και παραπατημάτων μπορεί συχνά να επιτευχθεί εύκολα και όχι με μεγάλο κόστος. Μια σωστή διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων αυτών θα πρέπει να βασίζεται στον προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων πρόληψης, στα οποία περιλαμβάνονται μέτρα καθαρισμού των βρώμικων επιφανειών, διαδικασίες διαχείρισης τυχόν κηλίδων στο πάτωμα, χρήση κατάλληλων υποδημάτων, σωστός σχεδιασμός των χώρων εργασίας, τήρηση των διαδικασιών συντήρησης, τοποθέτηση κατάλληλων επιφανειών στα δάπεδα, ευταξία, αποτελεσματική παρακολούθηση των υφιστάμενων συνθηκών καθώς και σχετική εκπαίδευση του προσωπικού.

Η ταινία αυτή, κατάλληλη για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και για κάθε εργαζόμενο, αποσκοπεί στην ανάδειξη σχετικών καλών πρακτικών και υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα ατυχήματα λόγω γλιστρημάτων και παραπατημάτων στους χώρους εργασίας δεν είναι καθόλου "αστείες καταστάσεις".