Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo και η προστασία του δέρματος!

Ο Napo και η προστασία του δέρματος!
Categories
Προστασία του δέρματος
Χημικές ουσίες
Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

Η ταινία ενημερώνει για τους κινδύνους από την έκθεση του δέρματος σε επιβλαβείς (και ορισμένες φορές όχι τόσο επιβλαβείς) ουσίες, για τις συνθήκες υπό τις οποίες συμβαίνει η έκθεση και για τα μέτρα αποφυγής των κινδύνων, προστασίας του δέρματος και αποτροπής βλαβών. Ο Napo ανακαλύπτει πολλές διαφορετικές καταστάσεις κατά τις οποίες η έκθεση σε χημικές και άλλες ουσίες μπορεί να προκαλέσει δερματικά προβλήματα. Μαθαίνει για τις εντυπωσιακές ιδιότητες του δέρματος και αποκαλύπτει το σώμα του για να δείξει στο κοινό: ‘Όλα όσα θέλατε ανέκαθεν να γνωρίζετε για... το δέρμα σας’. Επισημαίνει μέτρα πρόληψης και στέλνει τρία σημαντικά μηνύματα: Αποφύγετε– Προστατευτείτε– Ελέγξτε.

Η αποφυγή ή η ελαχιστοποίηση της επαφής με χημικές ουσίες επιτυγχάνεται μέσω αποκλεισμού (χρήση μηχανικής αντί χημικής μεθόδου), αντικατάστασης (επιλογή ασφαλέστερης εναλλακτικής λύσης) και εργασίας από ασφαλή απόσταση (χρήση εργαλείων αντί της άμεσης επαφής με τις χημικές ουσίες). Για την προστασία του δέρματος έχουν σχεδιαστεί μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), αλλά ο Napo μας υπενθυμίζει τη σημασία της φροντίδας του δέρματος επιδεικνύοντας την άμεση αφαίρεση μολυσματικών παραγόντων, την κατάλληλη πλύση του δέρματος, το σχολαστικό στέγνωμα του δέρματος και την τακτική εφαρμογή δερματικών κρεμών.

Τέλος, ο Napo συνιστά τακτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό πρώιμων συμπτωμάτων των δερματικών προβλημάτων.