Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο ναπο... σε κίνδυνο!

Categories
Αξιολόγηση κινδύνου
Πρόληψη ατυχημάτων

Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί το θέμα της ευρωπαϊκής εκστρατείας την περίοδο 2008/09. Η ταινία «Ο ΝAPO…σε κίνδυνο!» αφορά τους πιθανούς και υπαρκτούς κινδύνους στην εργασία, καθώς και την ανάγκη εκτίμησης των κινδύνων και ανάληψης δράσης με βάση τα ευρήματα προκειμένου να καταστούν οι χώροι εργασίας ασφαλέστεροι και υγιεινότεροι. Η ταινία εξετάζει τους πιθανούς κινδύνους σε ορισμένους από τους πιο συνηθισμένους χώρους εργασίας καθώς και την ανάγκη να πούμε: «Σταματήστε, σκεφτείτε και δράστε» με στόχο τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας και του ποσοστού των επαγγελματικών ασθενειών. Η ταινία προορίζεται ως βοήθημα κατάρτισης με στόχο την παρουσίαση της εκτίμησης κινδύνου και των εννοιών «υπαρκτός και πιθανός κίνδυνος».