Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo στην…ασφαλή συντήρηση

Ο Napo στην…ασφαλή συντήρηση
Categories
Συντήρηση
Πρόληψη ατυχημάτων

PΤα πλημμελή πρότυπα συντήρησης αποτελούν τη μείζονα αιτία ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ή λόγω έλλειψης συντήρησης ή αποτελούν απόρροια κακής ποιότητας συντήρησης.

Η συγκεκριμένη ταινία παρουσιάζει τον Napo σε διάφορες καταστάσεις: ορισμένες φορές έχει το ρόλο του συντηρητή και άλλες του υπαλλήλου. Μπορούμε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να κατανοήσουμε τη σημασία της απομόνωσης ή της «ασφαλίσεως» κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης μηχανημάτων, τα προβλήματα των «κρυμμένων κινδύνων» ή των εργασιών σε κλειστούς χώρους καθώς και τη σημασία της εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης από άτομα που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, κυρίως όταν πρόκειται για εργασίες επιθεώρησης και διενέργειας δοκιμών. Η ταινία αυτή, η οποία απευθύνεται σε όλους τους τομείς και σε όλες τις βαθμίδες των εργαζομένων, στόχο έχει να προαγάγει τις καλές πρακτικές και να επιστήσει την προσοχή στη σημασία της ασφαλούς συντήρησης.