Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo στις...ασφαλείς μετακινήσεις

Categories
Μετακινήσεις στον χώρο εργασίας
Πρόληψη ατυχημάτων
Αξιολόγηση κινδύνου

Η ταινία εστιάζει στις ασφαλείς μετακινήσεις εντός των χώρων εργασίας. Με επίκεντρο, τη χρήση περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, μεταξύ άλλων τρόπων διακίνησης φορτίων στους εσωτερικούς ή τους εξωτερικούς χώρους μιας επιχείρησης.

Η ταινία περιλαμβάνει μια σειρά επεισοδίων με θέμα την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, την ασφάλεια των προσώπων, την ασφάλεια των οχημάτων, την συντήρησή τους, την καλή ορατότητα κατά την οδήγηση, την οπισθοπορεία και την φόρτωση/εκφόρτωση των οχημάτων. Θα φανεί χρήσιμη σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό και ιδιαίτερα στους νεοπροσλαμβανόμενους και τους νέους σε ηλικία εργαζόμενους.

Η ανάγκη σωστής οργάνωσης και διαχείρισης των μετακινήσεων στους χώρους εργασίας μιας επιχείρησης είναι η βασική ιδέα που προβάλλεται μέσω της ταινίας. Για να διασφαλιστεί κάτι τέτοιο απαιτείται σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση από τους υπεύθυνους της επιχείρησης, διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για να εντοπιστούν οι κίνδυνοι και οι πηγές τους, καθώς και λήψη των αναγκαίων μέτρων. Απαιτείται επίσης σωστή συμπεριφορά εκ μέρους των εργαζομένων, γεγονός που προϋποθέτει κατάλληλη εκπαίδευση/κατάρτιση και αποτελεσματική επίβλεψη της εργασίας τους, καθώς και μια προσέγγιση που βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή όλων ώστε να επιτυγχάνεται σωστή διαχείριση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων.