Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo στην εκστρατεια "απο την αρχη με ασφαλεια"

Ο Napo στην εκστρατεια "απο την αρχη με ασφαλεια"
Categories
Νέοι
Πρόληψη ατυχημάτων
Κατάρτιση

Η ταινία αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι νέοι κατά το ξεκίνημά τους σε μια νέα θέση εργασίας ή σε ένα νέο χώρο εργασίας. Ο Napo αποτελεί τον ιδανικό τρόπο προσέγγισης του νεαρού κοινού, ιδίως νέων που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης. Η ταινία απευθύνεται επίσης σε όλους τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, στους οποίους περιλαμβάνονται μεταναστεύοντες και προσωρινοί εργαζόμενοι. Περιλαμβάνει έντεκα σκηνές με συνήθεις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι στο χώρο εργασίας.