Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo στην εκστρατεια "καταπολεμηστε τον θορυβο"

Categories
Θόρυβος
Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

Ο θόρυβος στην εργασία έχει επιπτώσεις στην υγεία χιλιάδων εργαζομένων. Η ταινία περιγράφει ορισμένες από τις βασικές αιτίες απώλειας της ακοής και δίνει έμφαση στην ανάγκη περιορισμού του θορύβου στην πηγή του, λήψης προληπτικών μέτρων και χρησιμοποίησης των κατάλληλων προστατευτικών μέσων της ακοής, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η ταινία απευθύνεται σε όλους τους τομείς και σε όλες τις βαθμίδες εργαζομένων, αλλά ιδίως σε νέους που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.