Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo... όταν το άγχος χτυπάει κόκκινο

Categories
Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και άγχος

Στο άγχος που οφείλεται στην εργασία αποδίδεται υψηλό ποσοστό χαμένων ημερών εργασίας, ενώ ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από ασθένειες που σχετίζονται με το άγχος αυξάνεται.

Ο Napo εντοπίζει, με το γνωστό χιουμοριστικό του ύφος, ορισμένες από τις αιτίες άγχους μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι υπερβολικές απαιτήσεις, ο ανεπαρκής έλεγχος, η συνεχής πίεση, η απαράδεκτη συμπεριφορά, η έλλειψη σεβασμού, οι αλλαγές, ο κακός προγραμματισμός και οι αντιφατικές οδηγίες που οδηγούν σε σφάλματα, κούραση, εξάντληση, εξουθένωση και χαμηλές επιδόσεις.

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιτυχούς διαχείρισης. Η διαχείριση των κινδύνων βελτιώνει την ευημερία των εργαζομένων και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων. Το κλειδί είναι η πρόληψη. Η ταινία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα εργασιακά περιβάλλονται και αποσκοπεί να δώσει το έναυσμα για συζήτηση ορισμένων από τα δυσκολότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, τα διευθυντικά στελέχη και οι προϊστάμενοι.