Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

O Napo στις… εργασίες σε ύψος

Categories
Εργασία σε ύψος
Accident prevention
Γλιστρήματα, παραπατήματα και πτώσεις
Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

Η εργασία σε ύψος είναι δραστηριότητα υψηλού κινδύνου. Οι πτώσεις από ύψος αποτελούν μεγάλο πρόβλημα και τα σχετικά ατυχήματα, συχνά έχουν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ή τον θάνατο. Τα θύματα και οι οικογένειές τους δεν είναι οι μόνοι που υποφέρουν και υφίστανται τις επιπτώσεις.  

Οι εργοδότες και οι εργολάβοι είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και να εφαρμόζουν ένα ασφαλές σύστημα εργασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας ολοκληρωμένης μελέτης εκτίμησης κινδύνου, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες, οδηγίες, εκπαίδευση και επίβλεψη σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και τα ασφαλή συστήματα εργασίας, ώστε να μην θέτουν τον εαυτό τους και τους άλλους σε κίνδυνο.

Η ταινία παρουσιάζει διάφορες εργασιακές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν εργασίες σε ύψος. Κι άλλες ταινίες του Napo καλύπτουν το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της ταινίας «Ο Napo… ασφαλής στο εργοτάξιο», η οποία αφορά στον κλάδο των κατασκευών/τεχνικών έργων.