Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo στο… πρόληψη με την συμμετοχή όλων

Categories
Πρόληψη
Νοοτροπία ασφάλειας
Συμπεριφορά

Από τη συνέντευξη που έδωσε στα Μέσα μια εργοστασιάρχης σχετικά με τα στοιχεία παραγωγής και ασφάλειας της επιχείρησής της προκύπτει ότι τα φαινόμενα απατούν. Σε διάφορα επίπεδα της επιχείρησης, οι μη ασφαλείς πρακτικές εργασίας, η αδυναμία τήρησης διαδικασιών και η ανεπαρκής επικοινωνία αντιφάσκουν με το μήνυμά της ότι η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα. Η "συνεργασία" εξετάζει δύο ζητήματα που αφορούν την πρόληψη: τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά. Υπογραμμίζει ότι η συνεργασία μεταξύ διοικητικών στελεχών και υπαλλήλων μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ασφαλέστερων, υγιεινότερων και παραγωγικότερων χώρων εργασίας, βάσει μιας συνεργατικής προσέγγισης για τη βελτίωση της νοοτροπίας ασφάλειας - «τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα σε μια επιχείρηση («the way we do things around here») - τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διαχείριση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Τα διοικητικά στελέχη είναι ηγέτες και οι αποτελεσματικοί ηγέτες αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους με τις ενέργειές τους, προωθούν την ΕΑΥ και δίνουν το καλό παράδειγμα, είναι παρόντες και γνωρίζουν τα κύρια ζητήματα. Επιπλέον, χαίρουν σεβασμού και εμπιστοσύνης από το προσωπικό διότι υπάρχει ανοικτή επικοινωνία και διάλογος μεταξύ τους, αναγνωρίζουν τα θετικά αποτελέσματα και σε περίπτωση σφάλματος δρουν αποφασιστικά Η συμμετοχή των εργαζομένων αποτελεί μια αμφίδρομη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας τα διοικητικά στελέχη και οι υπάλληλοι συνομιλούν , ακούν ο ένας τις ανησυχίες του άλλου, επιλύουν προβλήματα και ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες.

Λήψη