You are here

Back to Napo for teachers

Napo ohukütt: riskide ja ohtude väljaselgitamine

Filmis vaadeldakse ohte ja mõnesid levinumaid riske töökohal, vajadust võtta aeg maha, järele mõelda ning tegutseda, et vähendada kutseõnnetusi ja kutsehaigusi. Film on riskihindamist ning ohu ja riski mõisteid tutvustav õppevahend.

Soovitusi õpetajatele

Kas vajate abi õppetegevuse korraldamiseks koolis?

Lisateave on siin

Tund

Selle abivahendiga saab lapsi kaasata mitmesugustesse lõbusatesse tegevustesse, mis aitavad neil ära tunda ja neile selgitada ohutuse- ja terviseriske nii koolis kui ka kodus. See aitab lastel mõista oma vastutust seoses riskide ja ohtudega ning hinnata riskide suurust.

Õpieesmärgid

Lähteküsimus

Tegevused

Hindamine

Mida on tunniks vaja