Napo ohukütt: sekkumine ja ennetamine

Elokuvassa paneudutaan työpaikan vaaroihin ja joihinkin yleisimpiin riskeihin sekä tuodaan esille, miten tärkeää on muistaa motto ‘Seis, mieti, toimi!’, mikä tarjoaa hyvän keinon työpaikalla tapahtuvien onnettomuuksien ja työperäisten sairastumisten vähentämiseen. Elokuva on tarkoitettu käytettäväksi riskinarvioinnin toteuttamista sekä vaaroja ja riskejä koskevan koulutuksen tukena.
Soovitusi õpetajatele
Kas vajate abi õppetegevuse korraldamiseks koolis?

Tund

Selle abivahendiga saab lapsi kaasata mitmesugustesse lõbusatesse tegevustesse, mis aitavad neil ära tunda ja neile selgitada ohutuse- ja terviseriske nii koolis kui ka kodus. See aitab lastel mõista oma vastutust seoses riskide ja ohtudega ning hinnata riskide suurust.

Õpieesmärgid

2. tund 

Napo ohukütt: Sekkumine ja ennetamine

Osata toime tulla mitmesuguste ohtudega , mis võivad olla ohtlikud nii endale kui teistele
Mõista enda vastutust seoses riskide ja ohtudega
Hinnata riskide eri suurusi
Rühmatööna koostada materjale, mis näitavad õpitut
Lähteküsimus

5 minutit

Näidake käesoleva tunni jaoks mõeldud Napo fi lmi „Ohutu lähe” esimest stseeni
„Jälgi, mida teevad teised!”
 • Miks peaksime ennetama, riske, mis võivad olla ohtlikud nii endale kui teistele?
 • Kuidas saame õnnetusi ära hoida, kui näeme midagi ohtlikku?
Tegevused

40/45 minutit

Leia oht Vaadake selle tunniga seotud Napo filmi: Napo ohukütt – sekkumine ja ennetamine

Film: „Ohutu algus”, stseen: „Jälgi, mida teevad teised!”

Film: „Ohtlik tegevus”, stseenid: „Tegutse vastavalt riskile”

 • Arutage ja kirjeldage stseenides näidatud ohte ning seda, milliseid muid ohte lapsed teavad. Laske lastel seletada, mida nad teeksid ohtude ja riskide ennetamiseks.
 • Arutage, kuidas mõned riskid on ohtlikumad kui teised, koostades riskide pingerea, alustades kõige raskemate tagajärgedega riskidest, ning küsige lastelt, millised riskid nõuavad kõige kiireloomulisemat sekkumist. (Vt abileht.)
 • Tehke laul, tants või lühinäidend, mis aitab meeles pidada, kuidas ennast ja üksteist ohtude eest kaitsta.

Lisatöö

 • Levinud riskide tutvustamine/arutelu Napo fi lmide valiku põhjal (liiklusõnnetused; elekter; libastumine ja omistamine; kõrgelt, nt redelilt kukkumine; kemikaalid, müra).
 • Arutelu, mis käsitleb teiste eest hoolitsemist, st nende kaitsmist õnnetuste eest (riskide ennetamine, teiste teavitamine Uutest riskidest).
 • Napo fi lmide valikul põhinev arutelu sellest, kuidas riskidesse sekkuda.

Terve hulga võimalikke Napo videoklippe lisatööks leiate siit: http://www.napofilm.net/et/napos-films

Hindamine
Tunni lõpus võivad õpilased teha laulu, räpi või luuletuse, mis võtab kokku ohtude otsimise käigus õpitu.
Õpetaja ja õpilased hindavad õpitut järgmiste hinnetega:
 • Kuld: Oskan kirjeldada vähemalt kolme riskifaktorit, mis võivad põhjustada ohtu nii endale kui teistele. Oskan hinnata riski suurust ning selgelt ja haaravalt selgitada, mida iga kord teha tuleb.
 • Hõbe: Oskan kirjeldada vähemalt ühte riskifaktorit kodus ja klassis, mis võib põhjustada ohtu nii endale kui teistele. Tean, mida kummalgi juhul teha, ja oskan seda selgelt selgitada.
 • Pronks: Oskan selgitada, mis on risk, ja tean, mida teha.
Mida on tunniks vaja
 • Kleebised
 • Tamburiin räpi esitamiseks (valikuline)
 • Õpetaja abileht: sekkumine ja ennetamine
 • ohtude märkamise plakat (koos lahendustega)
 • Rühmatöö: Napo ohtude maja
 • Ohtude otsimine/märkamine – hindamisleht
 • Go to video

Olemasolevad abivahendid saab alla laadida siin: Abivahendite kogu