Pereiti į pagrindinį turinį

Napo filmai

Napo filmai

"Geriausias būdas panaudoti Napą – pradėti mąstyti taip, kaip mąsto Napas"

Animaciniai filmukai apie Napą kuriami kompiuterine grafika. Juose personažai vaizduojami darbo aplinkoje ir jiems tenka spręsti saugos klausimus.

Pagrindinis veikėjas Napas ir jo bičiuliai savo mintis ir požiūrį reiškia tokia kalba, kuriai nereikia žodžių. Juose rodomos istorijos yra auklėjamojo pobūdžio. Jomis keliami klausimai ir skatinama svarstyti tam tikrus darbų saugos aspektus. Kartais Napas su bičiuliai pasiūlo, kaip vieną ar kitą klausimą reikėtų spręsti praktiškai, arba padeda rasti tokį atsakymą.

Animaciniai filmukai apie Napą atpažįstami iš ugdymo, pakantumo įvairioms kultūroms ir humoro derinio, kuris būdingas šiems filmukams. Napas patrauklus, tačiau nerūpestingas žmogus. Dėl visiems suprantamos Napo kalbos filmai priimtini visiems žiūrovams. Epizodai nėra susiję vieni su kitais, todėl vieną epizodą galima naudoti kaip vieną filmą arba kaip atskirą vienetą.

Kadangi Napas yra animacinių filmukų herojus, jis gali tyrinėti tas sritis, kurių nebūtų įmanoma vaizduoti meniniuose ar dokumentiniuose filmuose. Napas – nesunaikinamas ir nenuilstantis, ne taip, kaip darbuotojai, kuriuos mėginame apsaugoti.

Šiame filme parodoma gaisro ir sprogimo rizika darbo vietoje ir priemonės, kurių galima imtis siekiant sumažinti riziką. Esminis rizikos valdymo klausimas - būtinybė atlikti patikimą rizikos…

Klimato kaitos klausimas politinėje ir socialinėje darbotvarkėje užima aukštesnę vietą. Naujasis Napo filmukas skirtas didinti informuotumą apie klimato kaitos poveikį darbo aplinkai ir priemones,…

Pirmame filme apie Napą supažindinama su pagrindiniais sveikatos ir saugos ženklais bei simboliais, kuriuos gali tekti išvysti darbo vietoje. Filmas naudotinas kaip priemonė, kuri gali būti naudinga…

Vienas iš pagrindinių   ES 2021–2027 m. darbuotojų  saugos ir sveikatos strateginės programos prioritetų yra nugalėti vėžį. Šis Napo filmas skirtas informuoti apie su darbu susijusius vėžinius…