Pārlekt uz galveno saturu

Turpiniet būt kustībā arī darbā!

Šīs aktivitātes laikā dalībnieki skatās un pārrunā Napo epizodi, kurā ir apskatīti ieguvumi, ko sniedz būšana aktīviem darbā, un kā to panākt.

Norādījumi apmācītājiem
Vai jums ir vajadzīga palīdzība, lai organizētu mācību darbu savā darbavietā?

Aktivitāte

Mācību mērķi

Dalībnieki apzinās:

 • Fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanai. (d)
 • Ka fizisko aktivitāšu trūkums var negatīvi ietekmēt fizisko veselību. (d, v, u)
 • Ka fizisko vingrinājumu iekļaušanai darba dienā ir labvēlīga ietekme uz veselību. (d, v, u)
 • Labumu, ko cilvēkiem un organizācijām dod fiziskās aktivitātes un darbinieku mudināšana būt aktīviem, un šādu iespēju nodrošināšana. (v)

vadītāji (v) uzraudzītāji (u) un darbinieki (d)

Aktivitātes

Koordinators, kas iepazīstina ar Napo, mudinot dalībniekus noteikt balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) iespējamību. Koordinators, kas dalībniekus mudina dalīties pieredzē, izmantojot uzvedinošus jautājumus no turpmākajām iespējām.

 • Kādi darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi tiek apskatīti šajā filmā? Vai varat piedāvāt kādus risinājumus? (d, v, u)
 • Vai atpazīstat, kāda ietekme ir fizisku aktivitāšu trūkumam uz filmas varoņiem? Kā jūs runātu ar saviem līdzstrādniekiem par kāpņu izmantošanu vai kādu citu aktīvu ierosmi? (d)
 • Kādas jums ir iespējas ieviest fiziskus vingrinājumus savā darba dienā? (d, v, u)
 • Kā jūsu darbavietas vadība varētu mudināt jūs būt aktīvākiem? (d)
 • Kā jūs mudinātu darbiniekus veikt fiziskas aktivitātes, piemēram, izmantot kāpnes lifta vietā, darbā ieturēt neilgus pārtraukumus ar mērķi izkustēties, iesaistīties stiepšanās vingrinājumos darba vietā? (v, u)
Noslēguma jautājumi
 • Vai varat saviem kolēģiem izskaidrot regulāru fizisko vingrinājumu labvēlīgo ietekmi uz veselību? (d)
 • Vai varat izskaidrot izmaksu ieguvumus no regulāru fizisku vingrinājumu iekļaušanas jūsu darbavietā? (d, v, u)
Novērtējums
 • Dalībnieki var izskaidrot īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumus, ko sniedz fiziskas aktivitātes, gan personīgajā, gan organizācijas līmenī. (d, v, u)
Nepieciešamie materiāli