Pārlekt uz galveno saturu

Dalieties prasmēs un pieredzē

Šīs aktivitātes laikā dalībnieki skatās un apspriež Napo epizodi, kurā apskatīti smagumu manuālas celšanas radīti apdraudējumi un tas, cik svarīgi ir ieklausīties pieredzējušos kolēģos un mācīties no viņiem, ja runa ir par smagumu drošu celšanu.

Norādījumi apmācītājiem
Vai jums ir vajadzīga palīdzība, lai organizētu mācību darbu savā darbavietā?

Aktivitāte

Mācību mērķi

Dalībnieki apzinās:

 • Ilgtspējīgas darba dzīves sniegtos ieguvumus. (d, v, u)
 • To, cik svarīgi ir ieklausīties kolēģos un mācīties no viņiem. (v, u, d)
 • To, cik svarīga ir apmācība par smagumu drošu celšanu, lai aizsargātu darbinieka fizisko veselību. (d, v, u)
 • To, ka mācīšanās no pieredzes var mazināt nepareizas manuālas smagumu pārvietošanas radītu kaitīgo ietekmi gan no personīgā, gan organizatoriskā viedokļa. (d, v, u)

vadītāji (v) uzraudzītāji (u) un darbinieki (d)

Aktivitātes

Koordinators, kas iepazīstina ar Napo, mudinot dalībniekus noteikt balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) iespējamību. Koordinators, kas dalībniekus mudina dalīties pieredzē, izmantojot uzvedinošus jautājumus no turpmākajām iespējām.

 • Kādi darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi tiek apskatīti šajā filmā? Vai varat piedāvāt kādus risinājumus? (d, v, u)
  • Vai ikdienas darbā pielietojat drošas smagumu celšanas metodes un vai mudināt kolēģus darīt to pašu? (d, v, u)
  • Kad darbavietā sāk strādāt jauni darbinieki, kā jūs viņiem palīdzat celt un pārvietot smagumus drošā veidā un bez riska viņu veselībai? (d)
 • Kā jūs nodrošināt, lai visi darbinieki būtu apmācīti par to, kā droši celt un pārvietot smagumus, neradot risku viņu veselībai (v, u)?
 • Ja tiek nodrošinātas smagumu celšanas palīgierīces, lai samazinātu traumu risku, kā jūs nodrošināt, ka tās tiek izmantotas pareizi? (v, u)
 • Kādas iespējas, jūsuprāt, varētu sniegt tas, ja dažādu vecumu cilvēki strādātu kopā? (d, v, u)
 • Kādi sarežģījumi varētu rasties, ja kopā strādātu dažādu vecumu cilvēki, un kā jūs risinātu šos sarežģījumus? (d, v, u)
Noslēguma jautājumi
 • Vai apzināties vērtību, ko sniedz paaudžu savstarpējas mācības jūsu darbavietā? (v, u)
 • Vai varat paskaidrot to, cik svarīgi ir nodrošināt, ka visi darbinieki, it sevišķi nupat darbu uzsākušie, izprastu balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) īslaicīgu, vidēja termiņa un ilgtermiņa negatīvo ietekmi? (d, v, u)
Novērtējums
 • Dalībnieki var izskaidrot ieguvumus no drošas smagumu celšanas metožu izmantošanas un īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumus paaudžu savstarpējas mācībām gan personīgajā, gan organizācijas līmenī. (d, v, u)
Nepieciešamie materiāli