Pārlekt uz galveno saturu

Novērtējiet monotona darba risku

Šīs aktivitātes laikā dalībnieki skatās un pārrunā Napo epizodi, kurā apskatīts ātrs monotons darbs un tā sekas.

Norādījumi apmācītājiem
Vai jums ir vajadzīga palīdzība, lai organizētu mācību darbu savā darbavietā?

Aktivitāte

Mācību mērķi

Dalībnieki apzinās:

 • Uzdevumu, kuru veikšanā ir būtiska fiziska piepūle, monotonas kustības un nepareiza poza, ietekmi uz darbinieku veselību. (d, v, u)
 • Nepieciešamību izvērtēt ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu ietekmi uz darbinieku veselību. (v, u)
 • Nepieciešamību rast līdzsvaru starp darba produktivitāti, fiziski smagu darbu, drošību un veselību, un ilgtspējību. (v, u)
 • Kā paust bažas par izmaiņām darba praksē, lai labvēlīgi ietekmētu darbinieku veselību. (d)
 • Kā ieklausīties bažās par izmaiņām darba praksē. (v, u)

vadītāji (v) uzraudzītāji (u) un darbinieki (d)

Aktivitātes

Koordinators, kas iepazīstina ar Napo, mudinot dalībniekus noteikt balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) iespējamību. Koordinators, kas mudina dalībniekus dalīties pieredzē, izmantojot uzvedinošus jautājumus no turpmākajām iespējām. Ja pietiek laika, koordinators uzdod dalībniekiem noskatīties You Tube pieejamo Čārlija Čaplina mēmo filmu par darbu fabrikā „Modernie laiki”, pēc kuras viņi veic salīdzināšanu un apspriež kontrastus.

Jautājumu kopums paliek tas pats neatkarīgi no tā, vai dalībnieki ir noskatījušies papildu filmas klipu:

 • Kādi darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi tiek apskatīti šajā filmā? Vai varat piedāvāt kādus risinājumus? (d, v, u)
 • Vai tas ir labs darbs? Ja nē, kāpēc? (d, v, u)
 • Vai šāda darba vide ir labvēlīga? Ja nē, kāpēc? (d, v, u)
 • Kāda veida balsta un kustību aparāta slimības (BKAS) var attīstīties šādā darba vidē? (d, v, u)
 • Kurus elementus atpazīstat savā darbavietā? (d, v, u)
Noslēguma jautājumi
 • Vai, jūsuprāt, jūsu darbinieki un/vai līdzstrādnieki ir „pakļauti riskam”, un kā jūs varat veicināt pārmaiņas? (d, v, u)
 • Kā tiek nodrošināts, lai ikvienam darbiniekam jūsu organizācijā būtu iespēja izteikties, lai katrs varētu sniegt ieguldījumu drošas un veselībai nekaitīgas vides veidošanā? (v, u)
Novērtējums
 • Dalībnieki var identificēt uzdevumus, kas ietver būtisku fizisku piepūli, vienveidīgas kustības vai nepareizu pozu.
 • Dalībnieki izprot pozitīvos ieguvumus no risku kontroles uzdevumiem, kas ietver būtisku fizisku piepūli, vienveidīgas kustības vai nepareizu pozu.
Nepieciešamie materiāli
 • Flipchart and pens
 • 'Modern Times' factory work silent film clip with Charlie Chaplin available on YouTube (optional)
 • Go to video